valors

Desenvolupament

L’especialització, l’evolució constant en la implantació de noves tècniques, la recerca de solucions i millores adaptades a l’entorn i l’assessorament personalitzat fan que FADOMA sigui una empresa referent en la fabricació d’escales i baranes a mida.