Baranes d'acer Fadoma


Les baranes d’acer inoxidable realitzades amb tubs de diferents mides i formats: tubs rodons, quadrats, rectangulars o sirga amb tensors. Al ser d'acer inoxidable no existeix corrosió i no requereix cap tipus de manteniment.

Els assessorem, dissenyem i muntem les baranes d'acer a mida. Diferents mides i formats: tubs rodons, quadrats, rectangulars o tensors d’acer inoxidable.

Comparteix